Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Bukowiec

Średniowieczna wieś położona na trasie Nowy Tomyśl - Grodzisk. Znajduje się 8 km na pd.wsch.od Nowego Tomyśla. Jest osadą o zwartej zabudowie, której powierzchnia wynosi – 1715,042 ha, liczącą około 1000 mieszkańców.
Wioska jest jednym z większych starych ośrodków na terenie gminy Nowy Tomyśl. Zapis kronikarski potwierdza, że istniała tu osada już w początkach XV wieku. Bukowiec był własnością szlachecką rodu Opalińskich (od XV-XVIII w.). Po nich, w XVIII wieku właścicielami ziem bukowieckich byli Niemcy Beymowie. Wieś miała wtedy 87 domów i 700 mieszkańców. W następnym wieku własność przeszła na niemiecką rodzinę Heyderów, którzy byli założycielami tartaku we wsi. Istnieje on w zmienionej formie do dnia dzisiejszego jako Spółdzielnia Inwalidów “Wielkopolanka". W latach 1926-1939 majątek należał do Adama Szczerbińskiego z Płutowa, a po II wojnie światowej całość została rozparcelowana. Na początku XX w. osada była zamieszkała przez 961 osób, głównie narodowości polskiej.
Po drugiej wojnie światowej majątek został rozparcelowany.
W początkach XX wieku, pod zaborem pruskim, działało tu wiele polskich organizacji, które były ostoją świadomości narodowej. Inicjatorem większości z nich był ówczesny proboszcz Ks. Stanisław Maciaszek – patriota i społecznik. Działały tu m.in. Kółko Rolnicze założone 6 grudnia 1903 roku, Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich (1905r), Towarzystwo Wyborcze (1908r), Bank Ludowy (15.12.1911r), Towarzystwo Śpiewacze „Cecylia” założone w 1914r, Biblioteczka Towarzystwa Czytelni Ludowych.
Wieś czynnie przystąpiła do walki o uzyskanie niepodległości w latach 1918-1919, formując własny oddział powstańczy, który wszedł w skład kompanii opalenickiej. W chwili obecnej znamy 117 nazwisk powstańców wielkopolskich pochodzących z parafii Bukowiec.
W odrodzonej Polsce prężnie działało tu Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej oraz Towarzystwo Młodych Polek. W roku 1923 został założony istniejący do dziś Klub Sportowy „Korona”. Również w latach dwudziestych powstało koło Towarzystwa Uczestników Powstania Wlkp. 1918/19 liczące ponad 60 członków. Działało także koło Związku Weteranów Powstań Narodowych 1914/19.
Bukowiec jest wsią o ogromnych tradycjach, które warte są upamiętnienia.
[Źródła: "Toponimia środkowozachodniej części woj.wielkopolskiego " - M.Rutkiewicz, praca magisterska "Kosciół p.w.Sw.Marcina"D.Łebkowskiej, "Św.Marcin" Gazetka parafii Bukowiec, materiały archiwalne Archiwum Państwowego w Poznaniu].