Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Cicha Góra

Cicha Góra (Schichagora, Cisiogurskie olędry, Chichogura, Cichagora Hauland) to wieś lokowana na prawie "olęderskim" w 1757 roku, położona ok. 5,5 km na pd.wsch.od Nowego Tomyśla.
Wśród dawnych mieszkańców przeważała liczba ludności narodowości niemieckiej.
Nazwa osady pochodzi od nazw pobliskich obiektów terenowych. Osada była lokowana w pobliżu wzniesienia i lasu o nazwach: Cisia Góra, Cisowy Las. W ten sposób bowiem zazwyczaj urabiano nazwy osad "olęderskich". Na początku XIXw. pojawiła się nazwa Cichogórskie Olędry. Zmiana ta nastąpiła zapewne w związku z wytrzebieniem cisów na obszarze wsi. Wobec tego zamiast podstawy nazwy "cis" zaczęto używać nazwy od przymiotnika "cichy" na zasadzie podobieństwa fonetycznego.
Źródła[ "Toponimia środkowozachodniej części woj.wielkopolskiego" - M.Rutkiewicz]