Spotkania
z naszą przeszłością…

Ustawienia języka

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Ustawienia języka

Deutsch
English (UK)
Polski

*Żar

Istniejącą od 1904 r. fabrykę siatek żarowych nabyła od firmy "Anterlichtgesellsehaft" z Berlina Spółka Akcyjna "Żar". Spółka posiadała własny teren fabryczny o pow. 2,10 ha. Fabryka, która początkowo zatrudniała 20 pracowników rozwijała sie dość pomyślnie. W roku 1924 liczba zatrudnionych tu osób wzrosła do 450 pracowników i 16 urzędników. Po zaspokojeniu zapotrzebowania rynku krajowego, trzy piąte produkcji siatek żarowych eksportowano zagranicę, przeważnie do Anglii.
Niestety postępująca elektryfikacja, wypierająca oświetlenie gazowe, powodowała z czasem ograniczenie produkcji. W roku 1939 zatrudnienie spadło do 70 pracowników. Rozwijały się też wtedy inne działy produkcji. Stworzona została tu wytwórnia kartonów, rozpoczęto także produkcję zwijek i bibułek do papierosów pod nazwą "Ozonówki".
[źródło:Jednodniówka Powiatu Nowotomyskiego" 1939r]