Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Szkoła rolnicza

Nieistniejąca już dziś szkoła rolnicza, dawniej Zespół Szkół Rolniczych, od 1946 roku miał swoją siedzibę we wsi Stary Tomyśl, położonej 3 km od Nowego Tomyśla, przy rozwidleniu dróg prowadzących do Lwówka i Dusznik. Zajmowała budynek pałacowy rodziny Poncetów.
Szkoła Rolnicza w Starym Tomyślu została powołana do życia w 1946 roku pod nazwą: Powiatowa Męska Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego. W ciągu ponad 50-letniej historii zmieniły się cykle nauczania i profile kształcenia młodzieży w starotomyskiej szkole. Już na przykład w roku szkolnym 1947/48 utworzone zostało tu 3-letnie Państwowe Męskie Liceum Rolniczo-Wikliniarskie. Później było Państwowe Technikum Rolniczo-Wikliniarskie, Państwowe Technikum Rolnicze, a nawet Dwuzimowa Szkoła Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa i 2-letnie Policealne studium rolnicze.
W roku 1976 w Starym Tomyślu utworzono Zespół Szkół Rolniczych z filiami w Wiosce, Łąkiem i Kotowie. W 1980 filia w Kotowie przekształciła się w samodzielny Zespół Szkół Rolniczych.
Po kolejnych reorganizacjach Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Tomyślu obejmował: 4-letnie Technikum Rolnicze, 3-letnie Liceum Ogólnokształcące, 3-letnie Liceum profilowane o profilu socjalnym, 3-letnie Technikum Technologii Żywności - dla dorosłych (wieczorowe), 3-letnie (6 semestralne) Technikum Rolnicze - dla dorosłych (zaoczne).
W szkole działała Państwowa Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzania egzaminów i nadawania tytułu "wykwalifikowany rolnik" powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Przy szkole działało również Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

[źródło: http://www.osk25052005.republika.pl/historia.htm]