Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowa Róża

Nowa Róża (52⁰18′45″N 16⁰9′7″E),
wieś olęderska powstała w 1765roku, Tutaj przez wzgląd na suche i zalesione miejsca lokowana była ludność wiejska.
Osada Nowa Róża jest położona na Równinie Zandrowej porośniętej lasem.
Administrację i sądownictwo w tamtejszej Gminie Nowa Róża sprawowali sołtysi i ławnicy. Pierwszym polskim sołtysem był Walenty Bartkowiak (lata 1924-1927).
W roku 1934 miejscowość ta liczyła 350 mieszkańców z czego 75% było narodowości niemieckiej. Dlatego powstały problemy z utrzymaniem sołectwa w tej wsi i przeniesiono je tymczasowo do sąsiedniej wsi Róża gdzie było więcej Polaków.