Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Jandy Ferdynand

Jandy Ferdynand Franciszek (1923 –2004) – nauczyciel, romanista, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego i inspektor szkolny w Nowym Tomyślu.
Urodził się 6 lutego 1923r. w Grodzisku Wlkp., syn Franciszka (urzędnika kolejowego) i Anny z domu Lehmann. Miał czworo rodzeństwa. Naukę rozpoczął w Drawskim Młynie, kontynuował w Szamotułach, następnie w Państwowym Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Poznaniu. Wojna przerwała dalszą naukę. W latach 1939 – 1942 zatrudniony przez okupacyjne władze Opalenicy, następnie wywieziony na przymusowe roboty w gospodarstwie rolnym w Dolnej Saksonii. Do marca 1945r. pracował w kopalni węgla kamiennego w Nadrenii – Westfalii. Po ucieczce z kopalni, po wielu trudach, dostał się do oddziałów alianckich (kanadyjskich) pod Muenster. Przez 5 miesięcy przebywał w obozie dla repatriantów niedaleko Wesel. Do Polski wrócił w październiku 1945r.
Egzamin dojrzałości złożył w Liceum Humanistycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 1947r. i w tym samym roku maturę pedagogiczną w Liceum Pedagogicznym w Wągrowcu. W 1951r. na Uniwersytecie w Poznaniu ukończył filologię francuską i dodatkowo uzyskał uprawnienia do nauczania łaciny, w 1974r. w Instytucie Pedagogiki przy UAM ukończył studia podyplomowe organizacji i zarządzania. W latach 1948-1950 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1 w Buku, następnie przez 11 lat w Szkole Podstawowej Nr 2 w Opalenicy, od 1958r. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Porażynie pow. Nowy Tomyśl na kursach dla pracowników lasów i przemysłu drzewnego. W tym czasie stał się wyróżniającym zawodnikiem w sekcji piłkarskiej klubu sportowego „Promień” w Opalenicy. Dał się poznać jako wzorowy nauczyciel i aktywny członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Do 1961r. przewodził zarządowi oddziału ZNP w Nowym Tomyślu. Znalazł się w gronie wybitnych nauczycieli, działaczy oświatowych i społecznych. Władze powiatowe w Nowym Tomyślu powierzyły mu funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w tym mieście. Pełnił ją przez 11 lat (1961- 1972). Pomyślnie zrealizował do końca budowę nowego obiektu szkolnego w 1967r. z 18 pomieszczeniami lekcyjnymi: klasopracowniami, biblioteką i salą gimnastyczną. W roku następnym w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły postawiono internat z 26 sypialniami na 100 miejsc noclegowych z kuchnią, stołówką, świetlicą. Kompleks obiektów wybudowano w centrum miasta na dawnym targowisku.
Dyrektor Jandy sprawił, że Liceum Ogólnokształcącego otrzymało wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne, co stworzyło korzystne warunki do efektywnej pracy dydaktyczno – wychowawczej. W opinii Marii Patan – Majewskiej: Potrafił stworzyć i utrzymać w szkole atmosferę sprzyjającą solidnej nauce i rzetelnej pracy. Towarzyszyła temu życzliwość i troska o przyszłość powierzonej młodzieży. Przez dalszych 5 lat (1972-1976) pełnił funkcję inspektora szkolnego w Wydziale Oświaty w Nowym Tomyślu, w latach 1976 –1991 pracował w Zespole Szkół Zawodowych jako nauczyciel przedmiotów humanistycznych, po czym przeszedł na emeryturę. W uznaniu zasług dla oświaty otrzymał: Srebrny Krzyż zasługi (1970), Złoty Krzyż zasługi (1974), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1979), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (1982), Złotą Odznaką ZNP (1970), uhonorowany odznakami: Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego (1972), Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego (1974), Zasłużony Obywatel Miasta i Gminy Nowy Tomyśl (1979), Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej (1970). Ślub z Anną Marią Olkiewicz zawarł w 1950r., miał troje dzieci: Krzysztofa (ur. 1950), Elżbietę (ur. 1952), Ryszarda (1955). W roku 1964 zamieszkał w Nowym Tomyślu. Zmarł 11 listopada 2004r., pochowany na miejscowym cmentarzu.

[Źródło: Opalenicki Słownik Biograficzny pod redakcją Bogumiła Wojcieszaka – tom 3, opracował - Zygmunt Duda]