Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

*Kościół staroluterański

Nieistniejący już dziś budynek przy ul.Długiej.
W 1835 roku w Nowym Tomyślu powstała gmina staroluterańska, będąca odłamem ówczesnego kościoła ewangelickiego. Początkowo nabożeństwa odbywały się w domu królewskiego chirurga Carla Heiniricha Stellmachera, który spłonął w roku 1858. Po tym wydarzeniu gmina staroluterańska podjęła działania na rzecz wybudowania własnej świątyni. 15 listopada 1858 roku konsekrowano nowy kościół (widoczny na pocztówce). Kościelne statystyki parafii z roku 1875 podawały liczbę 872. wyznawców. Przed I wojną światową liczba ta wzrosła do ok. 1000. wiernych. Po 1919 roku liczba członków gminy zmniejszyła się o połowę. Po 1945 roku w budynku kościoła mieścił się skład mebli, który spłonął w połowie lat 70. XX wieku. Po pożarze dawna świątynia została rozebrana.