Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Korzbok-Łącki Stanisław hr.


Stanisław Łącki-Korzbok hrabia (1866-1937), komendant i organizator Straży Ludowej na pow. nowotomyski. Urodził się 31 stycznia 1866 r. w Posadowie (pow. nowotomyski), w rodzinie ziemianina hr. Władysława Korzbok i Antoniny ze Skórzewskich. Ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Od 12 kwietnia 1888 r. do 1 października 1896 r. przebywał w Koninie (pow. nowotomyski), a następnie od 1 października 1896 do 25 stycznia 1910 r. w Pakosławiu. Jako fideikomis, od 25 stycznia 1910 r. aż do śmierci przebywał w Posadowie. Do 1918 r. brał czynny udział w pracach: komisji kursów dla pracowników społecznych oraz komitetu redakcyjnego „Gazety Narodowej”. Prowadził ożywioną korespondencję z polskimi działaczami politycznymi w sprawie nauki religii i języka polskiego w szkole, m.in. z W. Korfantym
i W. Trąmpczyńskim. 11 listopada 1918 r. utworzył we Lwówku Polską Radę Robotniczą. Pod jego nieobecność została ona przez Niemców rozwiązana. Nazajutrz zwołał we Lwówku zebranie, na którym ukonstytuowała się nowa Rada Robotnicza. 18 listopada 1918 r. pod jego przewodnictwem wybrano w Posadowię 42 mężów zaufania, których przydzielono do poszczególnych urzędów. 25 listopada
1918 r. w Nowym Tomyślu wybrany został delegatem prowincjonalnym na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. 28 grudnia 1918 r. wysłał z Posadowa do Poznania wóz ciężarowy po broń i amunicję. 2 stycznia 1919 r. został mianowany przez Radę Ludową we Lwówku komendantem Straży Ludowej na pow. nowotomyski. Od chwili rozpoczęcia powstania brał czynny udział w organizacji działań wojennych. Zorganizował m.in. późniejszy II baon Grupy Zachodniej, liczący kilkuset żołnierzy. Dzięki jego inicjatywie i ofiarności sformowano oddział kawalerii (40 szabel) - tzw. patrole posadowskie (zalążek późniejszego 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich). W dniu 6
stycznia 1919 r. wskutek energicznych działań wziął do niewoli załogę samolotu niemieckiego, który wylądował pod Lewicami. Za ten ostatni czyn otrzymał Krzyż Walecznych.

[żródło: "Odznaczeni Krzyżem Walecznych" dr Zdzisław Kościański, Przegląd Powiatu Nowotomyskiego, nr 10 (56) grudzień 2014]