Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski
Strzelnica WF i P W w Nowym Tomyślu View full size

Strzelnica WF i P W w Nowym Tomyślu

Strzelnica WF i P W w Nowym Tomyślu pobudowana przez powiat w roku 1928.

"Kurier Zachodni" nr 66, z 18 sierpnia 1928 roku, opisuje uroczystość poświęcenia strzelnicy następująco:
" Nowy Tomyśl. Poświęcenie Strzelnicy Powiatowego Komitetu W.F. i P.W.
W ubiegłą środę w rocznicę "Cudu nad Wisłą"-: powiat święcił wzniosłą uroczystość poświęcenia strzelnicy dla W. F. i P. W.
Uroczystość ta rozpoczęła się zbiórką miejscowych organizacyj o godz. 3-ciej na boisku Pow. Rady Wych. Fiz. i P. W. skąd o godz. 3,30 udano się pochodem na miejsce uroczystości. W pochodzie brali udział Harcerze i Harcerki, Młodzież św. St. Kostki, Sokół i Sokolice, Powstańcy, Inwalidzi i Ochotnicza Straż Pożarna. Prócz towarzystw przybyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojskowych oraz tut. obywatelstwo. O godz. 4 przybył p. Starosta Czochroń w towarzystwie ref. i zastępcy swego p. Czubińskiego witając zebranych hasłem "Czołem", poczem nastąpił akt poświęcenia. Poświęcenia dokonał miejscowy ks. prob. Kuliszak, wygłaszając okolicznościowe przemówienie, w którem oddał p. Staroście, jako przedstawicielowi rządu już poświęconą strzelnicę oraz prosił, by pierwszy oddal strzał na cześć Prezydenta Rzeczypospolitej. Na to odpowiedział p. Starosta, wyrażając podziękowanie wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do budowy nowopowstałej placówki, poczem nastąpiło wejście na teren. Pierwszy strzał oddał p. Starosta strzelając z wolnej ręki, a za dobry wynik obecni obdarzyli p. Starostę oklaskami. Następnie odbyło się strzelanie obecnych członków towarzystw, które trwało do godz. 7."

Comments

Add a comment
  • punisher on 06-01-2015 22:39 punisher said

    Czy to ta strzelnica obecnie zarośnięta w Przyłęku, czy ta przy Parku Kultury?
  • prm on 07-01-2015 16:32 prm said

    W Przyłęku.
  • MBR on 15-05-2016 09:28 MBR said

    Strzelnica przy Parku Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyślu została wybudowana nielegalnie na prywatnym gruncie, zrujnowany basen oraz gołębiarze, którzy stoją obok też, w księgach wieczystych nadal widnieją prawowici właściciele.