Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski
Uroczystość przekazania broni na FON - pl. Chopina. 10 lipca 1938 r. View full size

Uroczystość przekazania broni na FON - pl. Chopina. 10 lipca 1938 r.

Ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
10 lipca 1938 r - uroczystość przekazania polskiej armii sprzętu wojskowego zakupionego ze składek społecznych. Miasto gościło wówczas gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Wydarzenie to było wyrazem głębokiego patriotyzmu ówczesnego przygranicznego powiatu nowotomyskiego.

Orędownik na powiaty Nowy Tomyśl, Wolsztyn i Międzychód w dniu 09.07.1938 podawał do publicznej wiadomości następujący porządek przebiegu uroczystości:

"Szczegółowy program uroczystości wręczenia broni Pułkom Piechoty i Kawalerii oraz Okręgowi Poznańskiemu F. O. M przez społeczeństwo powiatu nowotomyskiego w dniu 9-go lipca i 10 lipca 1938 r.
Dnia 9-go lipca 1938 r.
Od godz. 12 - 20 tej przeprowadzone będą audycje megafonowe według osobnego programu radiowego. Na audycje złożą się przemówienia, odczyty, muzyka z płyt oraz komunikaty.
Godz. l8-ta - patrole P. C K. i Pogotowie Ochotniczej Straży Pożarnej obejmie wyznaczone jej przez Kierownictwo tych drużyn miejsce.
Godz. 18.20 - Kierownik bezpieczeństwa wyznacza odpowiednie posterunki i patrole porządkowe.
Około godz. 19-tej przybywają pociągiem, transporty wojsk.
Dnia 10 go lipca 1938 r.
Celem utrzymania należytego porządku podczas uroczystości wręczenia wojsku broni-, powołany został przez Powiatowy Komitet F. O. N. na kierownika porządku ogólnego kpt. rezerwy Markowski. Kierownictwo znajduje się w gmachu ratusza. Osoby należące do kierownictwa i upoważnione do wydawania potrzebnych zarządzeń i poleceń wyróżnione są opaskami o barwach narodowych. Organizacjom wyznacza się następujące punkty zborne: dla członków Komitetu F. O. N. - Plac Marszałka Piłsudskiego okolica młyna firmy Maenel, przy czym członkowie winni mieć rozetki o barwach narodowych, dla sekcji P. W. i stowarzyszeń umundurowanych - ul. Wiatrakowa; dla stowarzyszeń - ul. Targowica; dla sekcji rolniczej - ul. Długa; dla sekcji kobiecej - Stary Rynek; dla delegacji gminnych - ul Długa wylot na ul. Kościuszki; dla chórów - Plac Marszałka Piłsudskiego okolica młyna firmy Maennel. Dla dzieci szkolnych - dziedziniec szkoły powszechnej przy Starym Rynku.
Godz. 8 .00 - organizacje zajmują wyznaczone miejsca na Placu Marszałka Piłsudskiego i to w na- stępującym porządku:
godz. 8.00 - sekcja stowarzyszeń wyrusza z punktu zbornego ulicami Nową na Plac Marsz. Piłsudskiego, gdzie obejmuje miejsce wyznaczone przez kierownika- porządkowego,
godz. 8.15 - sekcja rolnicza staje czołem przy wylocie ul. Długiej, PI. Marsz. Piłsudskiego by stąd po wyznaczeniu jej przez kierownika porządkowego miejsca odmaszerować w oznaczonym kierunku,
godz. 8.30 - sekcja P. W. staje przy ulicy 3 go Stycznia, PI. Marsz. Piłsudskiego, skąd skierowana zostaje na właściwe miejsce; sekcja kobieca wychodzi ze Starego Rynku ul. Mickiewicza na PI. Marsz. Piłsudskiego, gdzie skierują się ją na właściwe miejsce; delegacje gminne ul. Długą maszerują na PI. Marsz. Piłsudskiego, gdzie zajmują oznaczone miejsce przez kierownika porządkowego.
Godz. 8.30 - dzieci szkolne udają się na nabożeństwo do kościoła parafialnego. Po nabożeństwie zajmują swe miejsca przed defiladą na Starym Rynku nie wcześniej jednak zanim nie nastąpi zarządzenie megafonowe.
Udział biorą: Piechota ze sztandarem i orkiestrą, kawaleria ze sztandarem i orkiestrą, organizacje P.W. i rezerwy, delegacje F. O. N., L M. i K, delegaci wyznaczeni do przekazania broni, samochodu i motocykla i stacji nadawczej, stowarzyszenia i organizacje gminne i społeczeństwo.
Godz. 9.00 - oddziały wojskowe i P.W. ustawiają się na Placu Marszałka Piłsudskiego frontem do ołtarza.
Godz. 9.30 - dowódca całości odbiera raport. Broń i sprzęt do wręczenia są ustawione również na placu przed ołtarzem. Przekazane będą: dla piechoty: 19 karabinów maszynowych, 2 granatniki, l stacja nadawcza i samochód; dla kawalerii: 7 karabinów maszynowych oraz motocykl; na ścigacz broń w ilości 2 karabinów maszynowych ułożona na okręcie wojennym.
O godz. 9.55 - na dany rozkaz dowódcy całości poczty sztandarowe pułków piechoty i kawalerii oraz poczty sztandarowe organizacji odmaszerują do ołtarza, gdzie ustawiają się poczty sztandarowe Piechoty po prawej stronie ołtarza, poczty sztandarowe Kawalerii po lewej" stronie ołtarza, poczty sztandarowe Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz inne poczty sztandarowe po lewej stronie ołtarza za pocztami sztandarowymi wojsk, w odstępie 2 - 3 m. Chór zajmuje miejsce po prawej stronie ołtarza. Przedstawiciele władz i urzędów oraz członkowie Komitetu Wykonawczego F. O. N. zajmują miejsca reprezentacyjne przed ołtarzem, delegaci (osoby wy znaczone do przekazania broni i sprzętu Armii obok tychże).
O godz. 10.00-Msza św. Podczas mszy św. śpiewają zjednoczone chóry. Orkiestra 57 Pułku przygrywa. W czasie mszy św. na sygnał trąbką d-ca całości rozkazuje prezentowanie broni. Po Mszy św. kazanie. Po kazaniu na rozkaz d cv całości oddziały prezentują broń, orkiestra Kawalerii gra hymn państwowy poczty sztandarowe tylko Piechoty i kawalerii odmaszerowują na swoje miejsca, podczas gdy sztandary organizacji cywilnej na rozkaz kierownika całości rozmieszczają się w miejscu wyznaczonym dla uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa miast: Nowy Tomyśl, Opalenica, Grodzisk i Zbąszyń. Po odmarszu sztandarów, na znak adiutanta d-cy całości orkiestra gra hasło wojsk polskich, po czym następuje: przemówienie Przewodniczącego Komitetu Powiatowego, przemówienie Reprezentanta Armii, przemówienia Reprezentantów władz przy wznoszeniu okrzyku przez przemawiających d-ca całości nakazuje prezentowanie broni, orkiestra gra hymn państwowy. Dowódca Pułku i Starosta wychodzą przed środek ustawionej broni, następuje przekazanie i odbiór broni przez pułki.
Wręczenie dyplomów obywatelstwa honorowego miast N owego Tomyśla, Grodziska, Opalenicy i Zbąszynia Generałowi Broni Kazimierzowi Sosnkowskiemu. Po ukończeniu ceremonii wręczenia broni i nadania obywatelstwa honorowego na dany rozkaz odmaszerują oddziały wojskowe do defilady ulicą Długą, Kościuszki, Poznańską.
Czoło oddziału Piechoty zatrzymuje się na wysokości ul. Krótkiej. Za wojskiem odmaszerowuje w następującym porządku: Sekcja P. W., Ścigacz morski, Wesele Przyprostyńskie, Sekcja Kobieca, Sekcja Stowarzyszeń, Sekcja Rolnicza, Organizacje gminne. Do defilady idą stowarzyszenia ósemkami.
O godz. 12.00 - defilada na Starym Rynku. Kolejność porządkowa: Piechota, Kawaleria z wręczoną bronią i sprzętem, oddziały P. W., stowarzyszenia, organizacje. Orkiestry ustawiają się na wprost trybuny i grają dla swych oddziałów.
Godz. 13.00 wspólny obiad żołnierski w ogrodzie Kresowianka z udziałem władz wojskowych, cywilnych, oddziałów P. W. i ludności cywilnej.
Zarządzenia porządkowe: Punkty sanitarne
1. Dom Magistracki ul. Nowa, 2. Ratusz, 3. Przy Placu Wolności, punkty te są oznaczone chorągwiami Polskiego Czerwonego Krzyża. Karetka Pogotowia stać będzie przy wylocie ul. Długiej i Placu Marsz. Piłsudskiego. Wszelkie ustępy w domach prywatnych i lokalach publicznych dostępne są dla publiczności. U stępy polowe dla wojska znajdować się będą na nowej targowicy.
Instruktor Pożarnictwa znajduje się przy kierownictwie bezpieczeństwa w Ratuszu, tel. 18. Pogotowie Pożarnicze (Pluton) znajduje się w Szkole Powszechnej przy Starym Rynku tel. 19 i w nieruchomości p. Mani, tel. 105.
Biuro informacyjne znajdować się będzie w gmachu Zarządu Miejskiego. Ruch niezrzeszonej publiczności odbywać się będzie jedynie na chodnikach, jezdnie odgrodzonych ulic muszą pozostać bezwzględnie wolne.
Zamknięcie ulic. Na cały czas uroczystości zamyka się ulice prowadzącą od ulicy Br. Pierackiego do Fabryki Żar i przeznacza się ją wyłącznie do użytku wojska dla kuchni polowych.
Aprowizacja. Organizacje P.W. biorący udział w defiladzie aprowizowane będą w następujących punktach: 1) Szkoła Powszechna przy ulicy 3-go Stycznia 1, 2) łąka przy ul. Zbąszyńskiej, 3) dom katolicki przy ul. Dworcowej, 4) szkoła przy ulicy Dworcowej.
Wydana przez Powiatowy Komitet F. O. N. jednodniówka »Wczoraj i dziś powiatu nowotomyskiego" będzie w dniu uroczystości kolportowana oraz sprzedawana w specjalnych kioskach sprzedaży tak na ulicach jak i w ogrodzie Kresowianki.
Audycje megafonowe. Speaker będzie o wszystkich zarządzeniach publicznych informował i przestrzegał wykonywania przepisów porządkowych.
Program zabawy ludowej która odbędzie się w ogrodzie »Kresowianka«. Początek o godzinie 16-tej.
Część I.
Godz. 16-16.10 Orkiestra wojskowa gra-marsza. Puszczanie balonów 2 odpowiednimi napisami (pięć dużych - 200 małych).
Godz. 16.10 - 16 15 przerwa.
Godz. 16.15-17.15 'Wesele Przyprostyńskie" (fragmenty) w oprać. Antoniny Woźnej.
Godz. 17.15 - 17.25 przerwa. (Koncert dudziarzy) .
Godz. 17.25-17.35 Oberek - występ solowy uczennica Sejpoltówna. Grodzisk.
Godz. 17.35 - 17 45 przerwa. (Koncert orkiestry wojskowej).
Godz. 17.45 - 18.45 występy Chórów Wielogłosowych Powiatu Nowotomyskiego.
a) Towarzystwo Śpiewu im. .Moniuszki" w Wąsowie - . Pod borem sosna".
b) Tow. Sp. św. Cecylii w Bukowcu - .Nie chcę cię Kasiuniu" - St. Wiechowicza.
c) Tow. Sp. Harmonia w Grodzisku .Wesele Sieradzkie" - K. Prosuaka.
d) Koło Śpiewacze we Lwówku .Czemuż ci mi moja Matuś" - St. Wiechowicza.
e) Tow. Sp. im. Moniuszki w Opalenicy - .Krakowiak" - Bartkiewicza.
f) Tow. Sp. Chopin w Nowym Tomyślu - .Chodziła po sieni" - St. Wiechowicza.
Godz. 18 45-18.50 przerwa.
Godz. 18.50 Niespodzianka.
Część II.
Zabawa taneczna w ogrodzie. - Ognie bengalskie! Wstęp wolny!"

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •