Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski
Zakończenie roku szkolnego - 1934 r. View full size

Zakończenie roku szkolnego - 1934 r.

Z albumu Elżbiety Michalak.
Zdjęcie wykonane w roku 1934 na pamiątkę ukończenia szkoły, na podwórzu szkoły przy pl. Chopina.
Oznaczenia osób wg "Przeglądu Nowotomyskiego" nr4(8)/2008.

O uroczystości tej znaleźć można notatkę zamieszczoną w "Orędowniku Nowotomyskim" z dn. 23.06.1934 r., nr 71, zatytułowaną:" Zakończenie roku szkolnego".
"Dnia 15-go bm. szkoła nasza zakończyła uroczyście rok szkolny, żegnając przy tem dzieci czternastoletnie. Przebieg uroczystości był krótki i podniosły. Dzieci niższych klas wygłosiły wiersze, następnie p. Kozubal wychowawca VII klasy rzewnemi słowami żegnał swoich wychowanków-ki, a kier. szkoły p. Wydra również w swem przemówieniu wskazał dzieciom na cel pracy grona nauczycielskiego stwierdzając równocześnie, że dzieci opuszczające szkołę - przyszli pracownicy Państwa Polskiego - będą dla dobra Ojczyzny mogli pracować pomyślnie, korzystając w swej pracy właśnie to, co nabyły w szkole przez przeciąg 7 lat uczęszczania. Dzieci 7 klasy natomiast podziękowały całemu gronu nauczycielskiemu za trud i znoje dla ich wychowania poniesione, wręczając w dowód wdzięczności wiązanki kwiatów kier. szkoły p. Wydrze i p. Kozubalowi. Na zakończenie tej uroczystości szkolnej kier. p. Wydra wzniósł okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Jej Prezydenta i Marszałka J. Piłsudskiego, poczem odśpiewano hymn państwowy. Po zakończeniu nastąpiła wspólna fotografja."

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •