Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski
Półkolonia dzieci szkolych urządzona przez członkinie nowotomyskiego oddziału Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, sierpień 1932 r. View full size
Faces on this photo: Adamczyk, Gniot Elżbieta, Hildebrand Wiktoria, Maria Satkowska, Nowakowska Zofia, Zielewicz

Półkolonia dzieci szkolych urządzona przez członkinie nowotomyskiego oddziału Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, sierpień 1932 r.

Fotografia ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.
Zdjęcie wykonano na podwórzu szkoły przy pl. Chopina (obecnie szkoły muzycznej).

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928–1939) był w okresie międzywojennym jedną z największych i najbardziej wpływowych sanacyjnych organizacji kobiecych w Polsce. W okresie swojego największego rozwoju liczył blisko 50 tysięcy członkiń działających w oddziałach na terenie całego kraju.
Ideowo-politycznie związany był z obozem sanacyjnym, tym samym głównym celem Związku było pogłębienie idei państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego.
W wymiarze politycznym ZPOK dążył do wprowadzenia w życie zasad prawdziwej demokracji przez szerzenie i pogłębianie idei państwowości polskiej oraz zapewnienie kobietom bezpośredniego wpływu na państwowe, społeczne, gospodarcze i kulturalne życie Polski.W wymiarze społecznym, zakładał i rozwijał szeroką działalność przez organizowanie i prowadzenie różnych instytucji opieki społecznej, instytucji edukacyjnych, wytwórni spółdzielczych, które miały m.in. wspomóc i wzmocnić rodzinę a poprzez nią – odrodzone Państwo. Do najważniejszych zadań ZPOK należało niesienie pomocy rodzinie; szczególnie matkom i dzieciom z rodzin bezrobotnych, ubogich, dotkniętych chorobami lub alkoholizmem.
Pomoc ta przybierało różnorodne formy. Związek zakładał i prowadził m.in. domy matki i dziecka, stacje opieki nad matką i dzieckiem, żłobki, dziecińce, przedszkola i ogródki jordanowskie, świetlice, kolonie i półkolonie, akcje dożywiania dzieci rodziców bezrobotnych, poradnie – prawne, medyczne, psychologiczne, pedagogiczne. Zabierał także głos w istotnych dla rodziny sprawach, zarówno wychowawczych, prawnych, ekonomicznych, jak i moralno-etycznych.
Szeroka działalność Związku przyczyniła się do wzmocnienia pozycji rodziny w życiu społecznym, państwowym, moralnym i do poprawy bytu wielu rodzin w okresie międzywojennym. [źródło: M. Piwowarczyk, "Działania Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet na rzecz pomocy rodzinie", „Wychowanie w Rodzinie” t. VII (1/2013)]

O działalności nowotomyskiego koła istnieje wiele adnotacji w lokalnej prasie, np. w Orędowniku na powiat nowotomyski i wolsztyński z 18 września 1937 r. przeczytać możemy:
"Wobec nadchodzących ciężkich miesięcy zimowych myśl o doli biednych dzieci powinna stać się jedną z pierwszych trosk społeczeństwa. Związek Pracy Obyw. Kobiet, który za jeden z głównych swych obowiązków uważa opiekę nad dziećmi rodzin bezrobotnych i w tym roku pospieszy im z pomocą. Celem zrealizowania swego planu i zdobycia funduszy na ten cel urządza tut. Oddział ZPOK loterię fantową, rozpoczynając sprzedaż losów w pierwszych dniach października. Apelujemy więc do społeczeństwa tut., aby tak jak ubiegłe lata nigdy nie szczędziło ofiar dla tych najbardziej potrzebujących, i w tym roku akcję Zw. poparło, wykupując losy de ostatniego."

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •