Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski
Kurs mistrzowski - 21 marca 1937 r. View full size
Faces on this photo: Kańduła Kazimierz, Starosta Jakub

Kurs mistrzowski - 21 marca 1937 r.

Fotografia z albumu Klary Kurowskiej, wykonane przez nowotomyski zakład fotograficzny Endericha.
Wydarzenie to przybliżyć nam może notatka umieszczona w "Orędowniku Nowotomyskim" z dn. 27.03.1937 r.:
"Zakończenie kursu mistrzowskiego w Nowym Tomyślu.
W niedzielę, dnia 21 bm. po końcowym egzaminie z Kursu Mistrzowskiego - Ogólnokształcącym zorganizowany przez Miejscowy Oddział Wielkopolskiego Związku Rzemieślników Chrześcijan, odbyło się w świetlicy uroczyste zamknięcie kursu.
W uroczystości brali udział: Burmistrz p. Krzowski, Kierownik Szkoły Dokształc.. p.Wydra, Wykładowcy, Członkowie Komisji egzam. i wszyscy absolwenci kursu.
Kierownik kursu p. Wydra na wstępie wygłosił sprawozdanie z 3 miesięcznego kursu życząc absolwentom jak najlepszego powodzenia w dalszych poczynaniach, poczem wręczył uczestnikom kursu świadectwa. Następnie zabrał głos Prezes Wielkp. Związku Rzemieślników Chrześcijańskich p. Śmiłowski, który wskazał na zadania czekające przyszłych kandydatów na mistrzów w dalszej pracy zawodowej. Również Burmistrz p. Krzowski podkreślał znaczenie kursu dla młodych rzemieślników, życząc w imieniu Zarządu Miejskiego jak i całego obywatelstwa miasta jak najlepszego powodzenia.
W końcu dziękował Kierownik Kursu p.Wydra pp. wykładowcom za gorliwą współpracę, zaś absolwentom za pilne i wytrwałe uczęszczanie na wykłady. Absolwent kursu p. Simon w imieniu wszystkich kursistów dziękował również Kierownictwu jak i wykładowcom za poniesienie trudów podczas udzielania nauki. Po przemówieniach zakończono uroczystość skromnym wieczorkiem urządzonym przez kursistów w lokalu p. Przybylaka."

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •