Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski
Spotkanie Stowarzyszenia Kupców w Nowym Tomyślu, 11.11.1947 r. View full size
Faces on this photo: Kuzdowicz Ludwik, Kuzdowicz Seweryna, Samuel Witold, Starosta Jakub, Szczepaniak Ignacy

Spotkanie Stowarzyszenia Kupców w Nowym Tomyślu, 11.11.1947 r.

Fotografia z albumu Mateusza Kościańskiego.

W protokole rozwiązania Towarzystwa Przemysłowców w Nowym Tomyślu przeczytać m.in. można:
"Działo się we wtorek, dnia 11 listopada 1947 r. o godz. 19, w lokalu p.Starosty, dokąd zostało zwołane zebranie w celu likwidacji byłego Towarzystwa Przemysłowców w Nowym Tomyślu. Na zaproszenie Zarządu stawili się następujący członkowie:
Kazimierz Kańduła - prezes i członek honorowy,
Dopierała Jan - sekretarz,
Krzywosądzki Kwiryn - skarbnik i członek honorowy,
dyrektor Jankiewicz Marian - członek honorowy
i członkowie: Mania Wojciech, Kroma Roman, Gołek Antoni, Starosta Jakób, Beyl Alolf, Hancyk Szczepan i Kaczmarek Józef.

O godz. 19 zagaił prezes p. Kańduła zebranie odczytując następujący porządek obrad:
1) Zagajenie
2) Powitanie i stwierdzenie obecnych
3) Uczczenie zmarłych członków
4) Sprawa rozwiązania Towarzystwa i przekazanie sztandaru i pozostałych akt Zrzeszeniu Kupców w Nowym Tomyśl, jak również przyjęcie członków honorowych pod sztandarem, mianowicie ks. proboszcza Sztukowskiego Józefa, dyrektora Jankiewicza Mariana, Krzywosądzkiego Kwiryna i prezesa Kańduły Kazimierza.
5) Zamknięcie"

Na spotkaniu uczczono chwilą milczenia zmarłych członków towarzystwa ś.p.: Romana Nitsche, dr Franciszka Rosta i Roberta Mikołajczyka.
Towarzystwo Przemysłowców zostało założone 8 lutego 1923 r. Należeli do niego miejscowi przemysłowcy, rzemieślnicy i jak określano po wojnie "dawniejsza" inteligencja. Członkowie towarzystwa wchodzili w skład Rady Miejskiej, Sejmiku Powiatowego, Komisji Podatkowych. Sztandar został ufundowany dzięki dobrowolnym ofiarom członków. Jego poświęcenie miało miejsce w święto Bożego Ciała 19 czerwca 1924 r. w obecności chrzestnych: Marii Kańdułowej i dr. Franciszka Rosta, Marii Nitsche i ....., R....Zygmunta, Bogumiły Mańkowskiej i dyr. Walentego Grzelaszyka oraz chorążego Romana Kromy i marszałków: burmistarza Tomasza Koniecznego i Assesora Maksymiliana Adamczyka.
Rozwiązanie towarzystwa uchwalono jednogłośnie, gdyż w czasach powojennych nie widziano możliwości jego rozwoju. Sztandar, trzy szerfy i dokumentację przekazano Zrzeszeniu Kupców jako towarzystwu pokrewnemu. Warunkiem przekazania było przyjęcie do grona zrzeszenia członków honorowych rozwiązywanego towarzystwa, zobowiązanie delegowania pocztu sztandarowego na pogrzeby członków towarzystwa oraz złożenie obietnicy, że w przypadku rozwiązania Zrzeszenia Kupców, sztandar po Towarzystwie Przemysłowców zostanie oddany do dyspozycji kościoła rzymsko-katolickiego w Nowym Tomyślu.

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •