Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski
Poświęcenie sztandaru Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej - 26 września 1935 r. View full size
Faces on this photo: Winiecki Franciszek ks.

Poświęcenie sztandaru Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej - 26 września 1935 r.

Fotografia z albumu Zofii Kaczmarek.
Poświęcenie sztandaru KSMŻ miało miejsce przy nowotomyskim kościele w dn. 26 września 1935 r. Fotografia wykonana przez Zakład Fotograficzny Endericha.
W "Orędowniku Nowotomyskim" (R16 Nr112) z 28 września 1935 r. , w kronice miejscowej i zamiejscowej przeczytać możemy:
"Nowy Tomyśl. Święto druchen K. S. M. Ż. dorocznym zwyczajem obchodziły wszystkie tutejsze parafjalne oddziały K. S. M. Ż. swoje święto organizacyjne. Równocześnie odbyło się poświęcenie sztandaru miejscowego oddziału. Uroczystość rozpoczęła się wymarszem z Domu Katolickiego do kościoła parafjalnego, gdzie została o godz. 8,30 celebrowana uroczysta msza św. Podniosłe pienia w czasie mszy św. wykonał Chór Kościelny. Po mszy św. wygłosił ks. prob. Ćwjejkowski płomienne przemówienie, charakteryzując istoty działalności organizacyj katolickich, podkreślił fakt, że przyszłość należy do katolickich organizacyj młodzieżowych. Poczem został poświęcony sztandar przy dźwiękach pieśni "Pieśń hołdu Marii". Wieczorem o godzinie 8-mej odbyła się w "Kresowiance" przy przepełnionej sali publicznością uroczysta akademja. Na program składały się: pieśni organizacyjne, dwie deklamacje, aktualny i piękny referat prezeski Fabianówny oraz przyrzeczenie druchen, które odebrał asystent okręgowy ks. prob.Ćwiejkowski. Na zakończenie z powodzeniem odegrał tutejszy oddział K. S. M, Ż. sztukę 3-aktową pt. "Przyjaciółka". Publiczność, która w stu procentach dopisała wykazała swe żywe zainteresowanie życiem młodzieży katolickiej. Każdy z uczestników wychodził z akademji z pełnem uznaniem dla pracy K. S. M. Ż. i przepełniony najszczerszą sympatją."

Comments

Add a comment
  • og on 18-01-2013 21:41 og said

    ksiadz z prawej strony to wikariusz ks. Franciszek Winiecki