Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Wróblewski Józef

Podkomisarz Józef Wróblewski, syn Jana i Józefy ze Szczecińskich, urodził się 21 października 1895 r. w Gąsawie (woj. poznańskie). Był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego oraz Członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Rozpoczął służbę w Policji Państwowej 18 maja 1921 r. Pracował w Komendzie Wojewódzkiej PP w Poznaniu, następnie był komendantem powiatowym PP w Wągrowcu-Gąsawie. Później służył w Jednostkach Komendy Miejskiej w Poznaniu. Rozkazem nr 400 z 9.06.1932 r został przeniesiony do jednego z komisariatów Komendy Miejskiej w Poznaniu. Rozkazem nr 488 z 17.02.1933 r. przeniesiono go do Komisariatu Granicznego PP w Zbąszyniu na stanowisko pełniącego obowiązki kierownika komisariatu. Następnie rozkazem nr 462 został przeniesiony 31.03.1933 r na stanowisko pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu. Obowiązki komendanta w Nowym Tomyślu pełnił do sierpnia 1938 r. Następnie, rozkazem nr 620 z 10.08.1938 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie, gdzie służył do września 1939 r. W czasie kampanii wrześniowej podkomisarza Józefa Wróblewskiego aresztowali Rosjanie. Był przetrzymywany w obozie w Ostaszkowie. 22 kwietnia 1940 r. został rozstrzelany przez NKWD w Twerze. Pochowany w Miednoje.
Został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (informacja w rozkazie nr 318 z 22.12.1929r., nadany 23.11.1929 r.) i Medalem Niepodległości. Postanowieniem Prezydenta RP z 5.10.2007 r. został awansowany do stopnia komisarza PP.
http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/_portal/12692491614ba73489d759c/Ocali%C4%87_od_zapomnienia_-_J%C3%B3zef_Wr%C3%B3blewski.html
Wyd. "Martyrologia policjantów województwa poznańskiego IIRP" Szczytno 2010