Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Helwing Henryk

Henryk Helwing - burmistrz Nowego Tomyśla w latach 1994 - 2014, urodzony 28 listopada 1946 r. w Poznaniu. Absolwent: LO w Nowym Tomyślu (matura: 1964), Liceum Pedagogicznego (dyplom: 1965), Studium Nauczycielskiego (filologia rosyjska) i filologii rosyjskiej (1975 -1979 - UAM w Poznaniu), mgr pedagogiki szkolnej; ukończył także podyplomowe studium administracji.

Był nauczycielem w szkołach podstawowych (1964 - 1972), podinspektorem szkolnym (1972 - 1975), następnie wizytatorem szkolnym w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, a następnie w Urzędzie Powiatowym w Nowym Tomyślu, sprawował funkcję zastępcy inspektora oświaty i wychowania w Grodzisku Wlkp. (1975 -1976), a w latach 1976-1984 był gminnym dyrektorem szkół w Nowym Tomyślu. Na stanowisku inspektora oświaty i wychowania w Nowym Tomyślu pracował w latach 1984-1990, a od 1991 do 1994 był nauczycielem języka rosyjskiego w ZSZ w Nowym Tomyślu. Burmistrzem Nowego Tomyśla został w lipcu 1994 r.

Aktywnie rozwijał szeregi ZHP w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym jako harcmistrz (komendant Ośrodka ZHP w Lwówku Wlkp., namiestnik zuchowy hufca ZHP w Nowym Tomyślu).Były sekretarz Powiatowej Rady Opiekuńczej nad szkołami, inicjator rozwoju bazy wychowania przedszkolnego w mieście i gminie Nowy Tomyśl. Kojarzony z budową nowych nawierzchni dróg, chodników, powiększaniem sieci gazowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy. Zwolennik budowy nowoczesnej infrastruktury oświatowej (hala sportowa, rozbudowa gimnazjum, Zespołu Szkół Nr 3, szkół podstawowych), a także zagospodarowywania zielenią miejsc wypoczynku nowotomyślan. Kojarzony także z nowoczesną polityką komunalną.

Wybrany człowiekiem roku 2000 w plebiscycie tygodnika „Dzień Nowotomysko-Grodziski" przez społeczność powiatów nowotomyskiego i grodziskiego. Laureat konkursu gazety „Nasze Powiaty" na najpopularniejszego burmistrza 1997 roku (97% głosów „za"). Uczestnik wielu oryginalnych przedsięwzięć kulturalnych w mieście - w tym i występów z zespołem „Karol Band”. Wzięty aktor w amatorskim teatrze Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, zapamiętany jako Narrator (przedstawienie „Kopciuszka"), Kapitan w „Pensjonat pod Żałobną Wdową", Manuel w „Hiszpańskiej krwi", król Kacper w „Pastorałce Nowotomyskiej". Członek zarówno historycznego (bo powstałego w 1964 r.), jak i reaktywowanego w roku ubiegłym, Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego (NTK).

[http://www.europartner.com.pl/sylwetka-miesiaca-z-numeru-22#:~:text=Henryk%20Helwing%20-%20burmistrz%20Nowego%20Tomy%C5%9Bla%2C%20urodzony%2028,mgr%20pedagogiki%20szkolnej%3B%20uko%C5%84czy%C5%82%20tak%C5%BCe%20podyplomowe%20studium%20administracji.]