Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Milczyński Wacław

Wacław Milczyński (1906-1967), syn właściciela grodziskiej Drukarni Powiatowej - Jana Milczyńskiego. Po ukończeniu szkoły średniej pracował w drukarni swego ojca w Grodzisku Wlkp. W roku 1922 podjął 3. letnią naukę zawodu pod kierunkiem mistrza J. Kozłowskiego w Drukarni Rolniczej w Poznaniu. Naukę zakończył złożeniem egzaminu czeladniczego w zawodzie introligatora i w sierpniu 1925 r. wrócił do pracy w rodzinnej firmie. W międzyczasie dokształcał się przez kilka miesięcy w Drukarni Nakładowej J. Kawalera w Szamotułach. Z powodu choroby swego ojca zastępował go w prowadzeniu rodzinnego przedsiębiorstwa do 1928 r. Po tym okresie usamodzielnił się obejmując nowotomyską Drukarnię Kresową. Tu początkowo był redaktorem "Kuriera Zachodniego", a od 1931-1939 roku "Orędownika Nowotomyskiego". Wacław Milczyński, oprócz działalności związanej z pracą zawodową, znany był na naszym terenie jako działacz w nowotomyskiego klubu piłkarskiego „Huragan”, a następnie jako członek zarządu powstałego w 1932 r. klubu sportowego „Polonia”. Działał również w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Po wojnie (1952-61) był pierwszym powojennym prezesem Grupy Lotowej Nowy Tomyśl , a do 1967 r. pełnił funkcję sekretarza. Prowadził „Drukarnię Kresową” do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie został kierownikiem drukarni przy ul. Piłsudskiego (obecnie Drukarnia "Kazimierz"), którą prowadził do 1967 roku.

[Na podstawie art.:"Nowotomyska Drukarnia Kresowa w latach 1925-1939 i jej dalsze losy..." G. Matuszak, Przegląd Nowotomyski nr 2(34) kwiecień-czerwiec 2015]