Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Gniot Elżbieta

Elżbieta Gniotowa - czołowa działaczka Obozu Prorządowego na terenie Nowego Tomyśla / po roku 1926/, aktywna działaczka Miejskiej Komisji Opieki Społecznej powołanej 14 maja 1945 r. w Nowym Tomyślu. Działalność opieki społecznej opierała się na dwóch źródłach finansowych - skarbie państwa i ofiarności społeczeństwa. Miejska Komisja Opieki Społecznej zajmowała się między innymi zbieraniem odzieży i pościeli dla byłych jeńców i więźniów obozów koncentracyjnych. Miejska Komisja Opieki Społecznej rozpatrywała szereg wniosków o zapomogi pieniężne, stałe i doraźne, na leczenie, koszty pogrzebowe.