Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski
Wnętrze kościoła w Wytomyślu View full size

Wnętrze kościoła w Wytomyślu

Zdjęcie z albumu Danuty Sobieraj.
Kościół pw Św.Michała Archanioła istniał już w połowie XIII w. (parafia wzmiankowana była w 1250 i 1284 roku). Kościół drewniany z 1413 roku, wybudowany z funduszy Sędziwoja z Ostroroga i archidiakona pszczewskiego, spłonął w pierwszej połowie XVIII w, na jego miejsce zbudowano następną drewnianą świątynię w roku 1729, sumptem Ludwika Szołdrskiego. Obecny, murowany (na fotografii), został wzniesiony staraniem Feliksa Szołdrskiego pod koniec XVIII w. Konsekrowano go w 1800 roku.
Kościół jest jednonawowy, posiada dwie symetryczne i półkoliste kaplice po bokach wschodniej części nawy. Za prezbiterium znajduje się półkoliście zamknięta zakrystia. Wnętrze nakryte jest sklepieniem zwierciadłowym z lunetami. Na jednej z szyb znajduje się herb Łodzia i data „1800”. W ołtarzu głównym umieszczono krucyfiks, w zwieńczeniu zaś obraz św. Michała ok.1800 r. oraz dwie barokowe rzeźby aniołów.
W kościele zachowały się zabytkowe dwie rzeźby: Św.Anny Samotrzeć -późnogotycka rzeźba z początku XVI w i barokowo-ludowa rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, po bokach ołtarza wiszą dwa wielkie obrazy, ufundowane przed I wojną światową przez właścicieli okolicznych majątków. Ceramiczne stacje drogi krzyżowej pochodzą z XIX w.
Od zewnątrz wmurowano epitafia Karola Cunowa (1787-1833) i zamęczonego w Dachau proboszcza ks. Kazimierza Echausta (1871-1941).
Przy kościele znajduje się dzwonnica murowano-drewniana z ok. 1800 r., nieco dalej stoi plebania z początku XX w.
[źródło: Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom V, województwo poznańskie, zeszyt 14 - Powiat nowotomyski / Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk- Warszawa 1969; strona parafii w Wytomyślu, strona internetowa o Wytomyślu]

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •