Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski
Ks. Jan Sobieraj z Wytomyśla - 1969 r. View full size
Faces on this photo: Sobieraj Jan ks.

Ks. Jan Sobieraj z Wytomyśla - 1969 r.

Fotografia z albumu Mirosławy i Jana Bąbelek.
Ks. Jan Sobieraj T.Chr na misji w Guarani das Missoes (Brazylia)

"Ksiądz Jan Sobieraj urodził się 21 marca 1933 roku w Wytomyślu
W 1949 roku wstąpił do Niższego Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Ziębicach. Po zamknięciu seminarium przez władze państwowe w 1952 roku rozpoczął nowicjat w Bydgoszczy. W 1956 roku ukończył stuida filozoficzne i z powodu braku katechetów uczyl religii w Szkołach Podstawowych na terenie parafii Chociwel. 9 czerwca 1962 roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez kolejne 4 lata pracował w parafiach Towarzystwa Chrystusowego na Pomorzu Zachodnim.. We wrześniu 1966 roku przybył do Brazylii. Od 1966 do 1970 roku pracował w Guarani das Missões RS jako wikariusz. Następnie został przeniesiony do Mendes RJ gdzie pełnił funkcje kapelana braci marystów oraz proboszcza parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego. W Mendes kontynuował rozpoczętą budowę kościoła parafialnego. W 1971 roku został mianowany ekonomem prowincji Towarzystwa Chrystusowego. Podczas jego kadencji został wybudowany dom prowincjalny w Kurytybie. W latach 1974 - 1980 pełnił funkcje proboszcza parafii pode wezwaniem Dobrego Jezusa w Campo Largo PR. Dzięki jego staraniom zostały zakupione tereny obok kościoła parafialnego, zbudowane 3 kościoły filialne, oraz kontynuowano budowe kolejnego kościoła filialnego. W styczniu 1981 roku został mianowany proboszczem parafii pode wezwaniem św Piotra i Pawła w Kurytybie. Obok istniejącego wowczas drewnianego kościoła zakupił działki pod budowę nowej świątyni, ktorej budowa trwała prawie 5 lat. 2 lipca 1989 roku arcybiskup metropolita Kurytyby Pedro Fedalto dokonał poświęcenia nowozbudowanej świątynii. W tym samym czasie ksiądz Sobieraj kontynuował budowę plebanii przy kościele pod wezwaniem św. Jana Bosko, gdzie po roku powstała nowa parafia. W latach 1989 - 1995 pełnil funkcje ekonoma prowincji. Równocześnie z tymi obowiązkami od 1992 roku prowadził jako proboszcz parafię w Virmond PR. gdzie pracował do 1998 roku. Przyczynił się tam do zbudowania 4 kościołów filialnych. Dzięki jego staraniom został sprowadzony do kościoła parafialnego obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawla II w Gnieźnie z przeznaczeniem dla Polonii w Ameryce Południowej. Przez 3 lata uczył języka polskiego w miejscowej szkole. W latach 1995 - 1997 na Uniwersytecie Parańskim w Kurytybie odbył kurs podyplomowy w ramach studiów z kultury i języka polskiego. W styczniu 1999 roku został proboszczem Polskiej Parafii Personalnej w Rio de Janeiro gdzie pracuje do dzisiaj".

Ze strony Prowincji Towarzystwa Chrystusowego p.w. Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Ameryce Południowej. http://www.brazylia.chrystusowcy.pl/duszpasterze/ks-Jan-Sobieraj-SChr_66

Comments

Add a comment
  • Sokołowski Krzysztof, 16-04-2019 09:54

    Byłem, jako młody chłopak zaszczycony obrazkiem prymicyjnym od ks. Sobieraja. Staliśmy sobie, ze Stasiem Haładudą pod kasztanem przed domem jego Rodziców. już nie istniejącym. Nie miałem rzecz jasna pojęcia, że to kiedyś będzie sławny misjonarz.