Encounters
with our past…

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Language preference

Deutsch
English (UK)
Polski
Koło śpiewacze im. Św.Cecylii. View full size

Koło śpiewacze im. Św.Cecylii.

Fotografia z albumu pani Elżbiety Sucharzewskiej.
Fotografia wykonana w 1937 roku.
Koło śpiewacze w Bukowcu powstało 14 lutego 1914 roku. Inicjatorem jego powołania był ówczesny proboszcz ks. dziekan Stanisław Maciaszek. "Jeżeli zauważy się, że powstanie koła datuje się jeszcze z czasów nieznośnej niewoli pruskiej, przyznać trzeba , że założenie tej organizacji było czynem patriotycznym..."(Kronika Koła). Na zebraniu inauguracyjnym zapisało się 60 osób.
Prezesem został Franciszek Drzymała, sekretarzem Stanisław III Koza, skarbnikiem Kńduła Walenty, bibliotekarzem Kazimierz Jaworowicz, zaś dyrygentem - organista Ludwik Dudkiewicz.
Drugim dyrygentem koła już w niepodległej Polsce był Teofil Warczewski. Następnie funkcję tą przejmowali Franciszek Szachta, Jan Baiński, a po 1930 r.Józef Koza z Nowego Tomyśla, któremu pomagali Bronisław Przybylski i Feliks Koza.
Koło brało udział w licznych zjazdach śpiewaczych w całym okręgu i zdobywało wiele nagród i wyróżnień, zostało też członkiem Wielkopolskiego Związku Kół Śpiewaczych w Poznaniu.
29 czerwca 1939 z okazji 25-lecia działalności odbyła się uroczystość połączona ze XVIII Zjazdem Kół Śpiewaczych okręgu, na której został poświęcony sztandar koła. W tym okresie prezesem koła był druh Alojzy Simon, a dyrygentem Antoni Witajewski z Opalenicy.
W czasie okupacji hitlerowskiej działalność koła została zawieszona. Okupant zniszczył sztandar i majątek towarzystwa. Udało się ukryć i uratować kilka śpiewników i nut, z którymi Koło wznowiło działalność po wojnie - 27 maja 1945 roku. Prezesem na bardzo krótko został ponownie Alojzy Simon, a po jego rezygnacji, 30 czerwca 1945, został powołany nowy zarząd w składzie: prezes Bernard Cholaszczyński, sekretarz Bernadeta Sroczyńska, skarbnik Feliks Przybylski, dyrygent Antoni Witajewski.
W roku 1946 dyrygentem został Sylwester Piskorek. Następnie od 1954 r jego miejsce zajął Władysław Adamiak.

W okresie powojennym funkcję prezesa sprawowali jeszcze kolejno Feliks Przybylski, Franciszek Bielawa, Józef Bobkiewicz, Stanisław Kucz i Edmund Bobkiewicz, Franciszka Skrzypczak. Sekretarzami były: Monika Koza, Maria Duszyńska, Danuta Patan, Zofia Słocińska, Elżbieta Przybylska, Elżbieta Rau, Zofia Sucharzewska. Funkcje skarbników zaś piastowali Stanisław Słociński, Stanisław Pasiciel, Henryk Andrzejak, Gracjan Koza, Stanisław Kucz, Elżbieta Łebkowska. Chór dalej śpiewał i zdobywał wiele nagród.
W dniu 15 maja 1983 roku został ufundowany przez członków Koła nowy sztandar, wykonany na wzór sztandaru z 1939 roku.
W roku 1986 umarł długoletni (33 lata) dyrygent Władysław Adamiak. Jego funkcję przejął w roku 1987 Ryszard Brudło, w 1988 roku na krótko Krystyna Szymko, następnie dyrygentem został Florian Buda.
W dniu 16 marca 2005 roku, po ponad dziewięćdziesięciu latach działalności Koło Śpiewacze Cecylia zawiesiło swoją działalność i przekazało swój majątek w postaci sztandaru, pucharów i dyplomów, pianina i nut Wiejskiemu Domowi Kultury w Bukowcu i bukowieckiemu Kołu Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Comments

Add a comment
  • mareczek on 09-04-2012 15:00 mareczek said

    W pierwszym rzędzie, drugi Pan od lewej to wuja mojego ojca - Stanisław Pewiński
  • Małgorzata Bratek on 30-07-2013 00:05 Małgorzata Bratek said

    Na zdjęciu po prawej stronie w 3 rzędzie bardzo wysunięty jako pierwszy stoi Józef Jaworowicz (syn Kazimierza) kuzyn mojego dziadka i brat Anny Przybylskiej (zd. Jaworowicz).W kwestii sprostowania Sroczyńska to nie Bernadeta-( tak mówiono), ale w dokumentach figuruje jako Bernardyna- -moja ciocia kuzynka mojego taty po mężu Koza, zmieniono później nazwisko na Kaniewska .