Spotkania
z naszą przeszłością…

Ustawienia języka

Deutsch
English (UK)
Polski

Nowotomyska Galeria Internetowa

Ustawienia języka

Deutsch
English (UK)
Polski
Kapliczka na cmentarzu w Bukowcu Zobacz pełny rozmiar

Kapliczka na cmentarzu w Bukowcu

Fotografia z albumu pani Klary Kurowskiej.
Kaplica z 1926 r., upamiętnieniająca śmierć powstańca wielkopolskiego Feliksa Piety, który zginął pod Łomnicą 9 lutego 1919 r. oraz parafian poległych w I wojnie światowej i wojnie polsko-rosyjskiej 1919–1921. Fotografia przedwojenna.

"Kurier Zachodni" z dnia 29 września 1926 (nr 78) podaje przebieg uroczystości poświęcenia kaplicy:

"Bukowiec. (Poświęcenie nagrobka.) Towarzystwo Uczestników Powstania Wlkp. 1918-19 w Bukowcu urządziło dnia 12 bm. uroczystość poświęcenia nagrobka dla poległych powstańców z r 1918/19 oraz poświęcenie kaplicy na cześć poległych. parafjan z wojny światowej i polsko-bolszewickiej. Dnia poprzedniego wieczorem odbył się capstrzyk przy udziale miejscowego towarzystwa, poparty przez miejscową orkiestrę, a nazajutrz pobudka. Bratnie tow. przybyły z Poznania, Opalenicy, Buku, Nowego Tomyśla i Zbąszynia.
O godz. 10,15 wyruszył pochód, który zamienił się w uroczystą procesję na cmentarz, na którym zbudowano nagrobek i kaplicę. W pochodzie brały udział wszystkie chorągwie kościelne oraz około 3000 parafjan. Tam nastąpiło poświęcenie nagrobka i kaplicy, poczem ks. prob. Maciaszek wygłosił kazanie odpowiednie do tejże uroczystości.
Po nabożeństwie nastąpiła defilada przed władzami wojskowemi i cywilnemi, potem udano się na uroczyste posiedzenie, gdzie udekorowano 31 członków T. U. P. z Bukowca krzyżem pamiątkowym. O godz. 3 nastąpił wymarsz do lasku na zabawę."

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Dodaj pierwszy!

  •